Posiedzenie Nr 48 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

48/1053/15

27.04.2015 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

48/1054/15

27.04.2015 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego rozstrzygnięcia przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii.