bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 61 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 maja 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

61/1317/15

29.05.2015 r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

61/1318/15

29.05.2015 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku i rozwiązania stosunku pracy nauczyciela dyplomowanego.

61/1319/15

29.05.2015 r.

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

61/1320/15

29.05.2015 r.

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

61/1321/15

29.05.2015 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

61/1322/15

29.05.2015 r.

ogłoszenia pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

61/1323/15

29.05.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XI Ogólnopolskiej Gimnazjady w Grach Zespołowych Lublin 2015.

61/1324/15

29.05.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.