Posiedzenie Nr 69 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 czerwca 2015 r.

Podczas posiedzenia nie podjęto uchwał.