bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 89 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 września 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

89/2012/15

01.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

89/2013/15

01.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

89/2014/15

01.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

89/2015/15

01.09.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

89/2016/15

01.09.2015 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych powiatu jarosławskiego celem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

89/2017/15

01.09.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

89/2018/15

01.09.2015 r.

wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

89/2019/15

01.09.2015 r.

wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

89/2020/15

01.09.2015 r.

wskazania szkoły, która sprawować będzie opiekę socjalną nad emerytami lub rencistami zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

89/2021/15

01.09.2015 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

89/2022/15

01.09.2015 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.

89/2023/15

01.09.2015 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

89/2024/15

01.09.2015 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

89/2025/15

01.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

89/2026/15

01.09.2015 r.

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

89/2027/15

01.09.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup kabiny ciszy.

89/2028/15

01.09.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2015 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

89/2029/15

01.09.2015 r.

zmiany i uaktualnienia składu osobowego Grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP 2007-2013.

89/2030/15

01.09.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Bogdana Galusa.

89/2031/15

01.09.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

89/2032/15

01.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

89/2033/15

01.09.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji projektu pn.: „Badania procesów wysokowydajnej obróbki powierzchni złożonych części z materiałów trudnoobrabialnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

89/2034/15

01.09.2015 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

89/2035/15

01.09.2015 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

89/2036/15

01.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

89/2037/15

01.09.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

89/2038/15

01.09.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica.