bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 119 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 listopada 2015 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

119/2587/15

30.11.2015 r.

przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

119/2588/15

30.11.2015 r.

przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

119/2589/15

30.11.2015 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie podkarpackim.

119/2590/15

30.11.2015 r.

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

119/2591/15

30.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw w związku z pominięciem Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w planowanych działaniach na rzecz rozwoju onkologii.