bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 126 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 grudnia 2015 r.

 

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

126/2750/15

22.12.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

126/2751/15

22.12.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Tyczyn.

126/2752/15

22.12.2015 r.

upoważnienia do przekazania do eksploatacji autobusu szynowego.

126/2753/15

22.12.2015 r.

rozwiązania umowy z Powiatem Niżańskim.

126/2754/15

22.12.2015 r.

uchylenia uchwały Nr 120/2620/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

126/2755/15

22.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2015 zmienioną uchwałą nr 67/1491/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2015 r.

126/2756/15

22.12.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

126/2757/15

22.12.2015 r.

złożenia wniosków o udzielenie dotacji na zadania polegające na opracowaniu aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz dla strefy podkarpackiej.

126/2758/15

22.12.2015 r.

uchylenia uchwały Nr 120/2622/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski.

126/2759/15

22.12.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Krośnie.

126/2760/15

22.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego  Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie ruchomych aktywów trwałych.

126/2761/15

22.12.2015 r.

zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle.

126/2762/15

22.12.2015 r.

ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2016 roku.

126/2763/15

22.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 116/2505/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

126/2764/15

22.12.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 108/2351/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

126/2765/15

22.12.2015 r.

podjęcia decyzji o dalszej realizacji projektów w ramach działania 1.1 Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

126/2766/15

22.12.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w projekcie kluczowym pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

126/2767/15

22.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

126/2768/15

22.12.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

126/2769/15

22.12.2015 r.

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

126/2770/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

126/2771/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kasz na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego.

126/2772/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

126/2773/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na udział Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w charakterze partnera w realizacji projektu pn.: „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”.

126/2774/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XII/185/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

126/2775/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu OLK w Przemyślu.

126/2776/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

126/2777/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamiaru odwołania z funkcji Dyrektora rzeszowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – radnego Marka Ordyczyńskiego.

126/2778/15

22.12.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.