bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 140 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 stycznia 2016 r.

Numer uchwały

Data uchwały

Przedmiot uchwały - w sprawie

140/2979/16

29.01.2016 r.

wszczęcia postępowania celem udzielenia zabezpieczenia.

140/2980/16

29.01.2016 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

140/2981/16

29.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Uzdrowiska Rymanów” Spółka Akcyjna.

140/2982/16

29.01.2016 r.

wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

140/2983/16

29.01.2016 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

140/2984/16

29.01.2016 r.

zmiany w składzie Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu.

140/2985/16

29.01.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 387/9194/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór operatora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w sprawie regulaminu pracy ww. komisji.