Posiedzenie Nr 150 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 lutego 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

150/3143/16

24.02.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

150/3144/16

24.02.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.