bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 207 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

207/4171/16

26.08.2016 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz program jej działania.

207/4172/16

26.08.2016 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz program jego działania.

207/4173/16

26.08.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

207/4174/16

26.08.2016 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

207/4175/16

26.08.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

207/4176/16

26.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

207/4177/16

26.08.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.