bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 223 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 kwietnia 2013 r.

 Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie 

223/5304/13

12.04.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

223/5305/13

12.04.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach.

223/5306/13

12.04.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg.

223/5307/13

12.04.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

223/5308/13

12.04.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

223/5309/13

12.04.2013 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

223/5310/13

12.04.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

223/5311/13

12.04.2013 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

223/5312/13

12.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

223/5313/13

12.04.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.