bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 211 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 6 września 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

211/4222/16

06.09.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

211/4223/16

06.09.2016 r.

rozpatrzenia protestu.

211/4224/16

06.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

211/4225/16

06.09.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

211/4226/16

06.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

211/4227/16

06.09.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

211/4228/16

06.09.2016 r.

organizacji I Podkarpackiego Forum Obywatelskiego.

211/4229/16

06.09.2016 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

211/4230/16

06.09.2016 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

211/4231/16

06.09.2016 r.

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

211/4232/16

06.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

211/4233/16

06.09.2016 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2016 roku.

211/4234/16

06.09.2016 r.

zwolnienia cudzoziemca Vasylyny Myhal z opłaty za naukę w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

211/4235/16

06.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

211/4236/16

06.09.2016 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

211/4237/16

06.09.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

211/4238/16

06.09.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

211/4239/16

06.09.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

211/4240/16

06.09.2016 r.

przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

211/4241/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2478/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 169/3508/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2016 r.

211/4242/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2480/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, zmienioną Uchwałą Nr 179/3649/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2016 r.

211/4243/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2479/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej.

211/4244/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2477/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

211/4245/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2475/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

211/4246/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2476/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

211/4247/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2481/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

211/4248/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2482/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

211/4249/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2484/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

211/4250/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2483/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

211/4251/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2474/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

211/4252/16

06.09.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 115/2473/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2016 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

211/4253/16

06.09.2016 r.

przyjęcia propozycji układowych w sądowym postępowaniu upadłościowym.

211/4254/16

06.09.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

211/4255/16

06.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

211/4256/16

06.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany kategorii odcinków dróg publicznych na terenie Województwa Podkarpackiego.

211/4257/16

06.09.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.