bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 219 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 września 2016 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

219/4424/16

30.09.2016 r.

zmiany Harmonogramu zamknięcia pomocy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

219/4425/16

30.09.2016 r.

zmiany uchwały nr 84/1922/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 104/2311/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 października 2015 r., uchwałą nr 161/3330/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 marca 2016 r. oraz uchwałą nr 218/4388/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r.

219/4426/16

30.09.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum–Zamku w Łańcucie (OR-KA II,III,IV,VII)”.

219/4427/16

30.09.2016 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

219/4428/16

30.09.2016 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.