bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 237 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 listopada 2016 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

237/4765/16

17.11.2016 r.

przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji społecznych   projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

237/4766/16

17.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

237/4767/16

17.11.2016 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017.

237/4768/16

17.11.2016 r.

wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Skwer Wyszehradzki” skwerowi na części placu im. Pułkownika Berka Joselewicza na terenie działki będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

237/4769/16

17.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

237/4770/16

17.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

237/4771/16

17.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030.