bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 252 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 grudnia 2016 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

252/5079/16

23.12.2016 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

252/5080/16

23.12.2016 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

252/5081/16

23.12.2016 

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisanie Memorandum o porozumieniu pomiędzy Województwem Podkarpackim a rządem Stanem Gudżarat (Republika Indii) o współpracy gospodarczej.

252/5082/16

23.12.2016 

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

252/5083/16

23.12.2016 

decyzji o realizacji projektu własnego / w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

252/5084/16

23.12.2016 

zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.  

252/5085/16

23.12.2016 

zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

252/5086/16

23.12.2016 

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016r.