bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 254 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 grudnia 2016 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

254/5138/16

29.12.2016r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Komisja ds. Skarg i Wniosków Mieszkańców Województwa Podkarpackiego

254/5139/16

29.12.2016r.

przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego do wniosku Komisji Sejmiku.

254/5140/16

29.12.2016r.

powołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

254/5141/16

29.12.2016r.

zmiany uchwały Nr 183/3696/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planów działań” dla inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego: Lotnictwo i kosmonautyka, Jakość życia oraz Informacja i telekomunikacja.

254/5142/16

29.12.2016r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16, przyjętego Uchwałą Nr 241/4864/16 z 29 listopada 2016 r.

254/5143/16

29.12.2016r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16, przyjętego Uchwałą Nr 241/4865/15 z 29 listopada 2016 r.

254/5144/16

29.12.2016r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16, przyjętego Uchwałą Nr 241/4866/16 z 29 listopada 2016 r.

254/5145/16

29.12.2016r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16, przyjętej Uchwałą Nr 241/4867/16 z 29 listopada 2016 r.