bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 266 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 stycznia 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

266/5290/17

30 stycznia

przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy polsko-ukraińskiej.

266/5291/17

30 stycznia

zmiany Uchwały Nr 264/5276/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie organizacji ogólnopolskiego noworocznego spotkania samorządów.

266/5292/17

30 stycznia

przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

266/5293/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego prowadzenia i finansowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

266/5294/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki VOICE NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

266/5295/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

266/5296/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

266/5297/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

266/5298/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki STIMO.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

266/5299/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

266/5300/17

30 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.