bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 284 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17 marca 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

284/5668/17

17 marca

w sprawie uruchomienia połączenia w relacji Rzeszów - Łupków – Rzeszów w weekend majowy oraz w dniach 16-18.06.2017 r.

284/5669/17

17 marca

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od części umowy.

284/5670/17

17 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia w imieniu Województwa Podkarpackiego do złożenia wniosku i uzyskania Ostatecznej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Budowa zaplecza technicznego dla potrzeb Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w ramach Projektu Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

284/5671/17

17 marca

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

284/5672/17

17 marca

w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2017 roku.

284/5673/17

17 marca

w sprawie przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

284/5674/17

17 marca

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

284/5675/17

17 marca

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

284/5676/17

17 marca

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

284/5677/17

17 marca

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.