bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 297 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Nr uchwały

Nr posiedzenia

Przedmiot uchwały:

297/5948/17

24 kwietnia

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zasadności utworzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

297/5949/17

24 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych budynku Oranżerii i Ujeżdżalni Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.

297/5950/17

24 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie”.

297/5951/17

24 kwietnia

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych budynku Stajni Cugowych i Powozowni Muzeum – Zamku   w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.