bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 298 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

298/5952/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5953/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5954/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5955/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5956/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5957/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5958/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5959/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5960/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5961/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5962/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5963/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5964/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5965/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5966/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5967/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5968/17

25 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia protestu.

298/5969/17

25 kwietnia

zmieniająca uchwalę Nr 281/5592/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

298/5970/17

25 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

298/5971/17

25 kwietnia

w sprawie wskazania reprezentanta Województwa Podkarpackiego w Walnych Zgromadzeniach międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”.

298/5972/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

298/5973/17

25 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

298/5974/17

25 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

298/5975/17

25 kwietnia

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

298/5976/17

25 kwietnia

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

298/5977/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

298/5978/17

25 kwietnia

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r.

298/5979/17

25 kwietnia

w sprawie przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach parków krajobrazowych.

298/5980/17

25 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

298/5981/17

25 kwietnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze piątego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

298/5982/17

25 kwietnia

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014-2020.

298/5983/17

25 kwietnia

w sprawie przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

298/5984/17

25 kwietnia

w sprawie przyjęcia procedury w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

298/5985/17

25 kwietnia

w sprawie przeniesienia przez beneficjenta prawa własności części dóbr objętych operacją w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

298/5986/17

25 kwietnia

w sprawie promocji EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości.

298/5987/17

25 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia promocji folkloru, zwyczajów i tradycji oraz degustacji podkarpackich produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

298/5988/17

25 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia promocji folkloru, zwyczajów i tradycji oraz degustacji podkarpackich produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

298/5989/17

25 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia prezentacji oraz degustacji podkarpackich produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

298/5990/17

25 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

298/5991/17

25 kwietnia

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zbycie samochodów.

298/5992/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

298/5993/17

25 kwietnia

w sprawie zatwierdzenia Zindywidualizowanej diagnozy potrzeb Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

298/5994/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

298/5995/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

298/5996/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

298/5997/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego
w 2017 roku.

298/5998/17

25 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

298/5999/17

25 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

298/6000/17

25 kwietnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

298/6001/17

25 kwietnia

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

298/6002/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

298/6003/17

25 kwietnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5952_17.pdf)Uchwała Nr 298_5952_17.pdf9684 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5953_17.pdf)Uchwała Nr 298_5953_17.pdf9845 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5954_17.pdf)Uchwała Nr 298_5954_17.pdf5367 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5955_17.pdf)Uchwała Nr 298_5955_17.pdf3987 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5956_17.pdf)Uchwała Nr 298_5956_17.pdf6075 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5957_17.pdf)Uchwała Nr 298_5957_17.pdf6000 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5958_17.pdf)Uchwała Nr 298_5958_17.pdf6739 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5959_17.pdf)Uchwała Nr 298_5959_17.pdf2184 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5960_17.pdf)Uchwała Nr 298_5960_17.pdf2160 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5961_17.pdf)Uchwała Nr 298_5961_17.pdf2224 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5962_17.pdf)Uchwała Nr 298_5962_17.pdf2311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5963_17.pdf)Uchwała Nr 298_5963_17.pdf2558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5964_17.pdf)Uchwała Nr 298_5964_17.pdf2320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5965_17.pdf)Uchwała Nr 298_5965_17.pdf2197 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5966_17.pdf)Uchwała Nr 298_5966_17.pdf2287 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5967_17.pdf)Uchwała Nr 298_5967_17.pdf2222 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5968_17.pdf)Uchwała Nr 298_5968_17.pdf2234 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5969_17.pdf)Uchwała Nr 298_5969_17.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5970_17.zip)Uchwała Nr 298_5970_17.zip5146 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5971_17.pdf)Uchwała Nr 298_5971_17.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5972_17.pdf)Uchwała Nr 298_5972_17.pdf280 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5973_17.pdf)Uchwała Nr 298_5973_17.pdf2177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5974_17.pdf)Uchwała Nr 298_5974_17.pdf2291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5975_17.pdf)Uchwała Nr 298_5975_17.pdf839 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5976_17.pdf)Uchwała Nr 298_5976_17.pdf644 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5977_17.pdf)Uchwała Nr 298_5977_17.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5978_17.zip)Uchwała Nr 298_5978_17.zip2714 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5979_17.pdf)Uchwała Nr 298_5979_17.pdf842 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5980_17.pdf)Uchwała Nr 298_5980_17.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5981_17.pdf)Uchwała Nr 298_5981_17.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5982_17.zip)Uchwała Nr 298_5982_17.zip3081 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5983_17.zip)Uchwała Nr 298_5983_17.zip2595 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5984_17.zip)Uchwała Nr 298_5984_17.zip4442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5985_17.pdf)Uchwała Nr 298_5985_17.pdf541 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5986_17.pdf)Uchwała Nr 298_5986_17.pdf464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5987_17.pdf)Uchwała Nr 298_5987_17.pdf495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5988_17.pdf)Uchwała Nr 298_5988_17.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5989_17.pdf)Uchwała Nr 298_5989_17.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5990_17.pdf)Uchwała Nr 298_5990_17.pdf470 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5991_17.pdf)Uchwała Nr 298_5991_17.pdf387 kB
Pobierz plik (uchwała Nr 298_5992_17.pdf)uchwała Nr 298_5992_17.pdf830 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5993_17.zip)Uchwała Nr 298_5993_17.zip7767 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5994_17.pdf)Uchwała Nr 298_5994_17.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5995_17.pdf)Uchwała Nr 298_5995_17.pdf465 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5996_17.pdf)Uchwała Nr 298_5996_17.pdf881 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5997_17.pdf)Uchwała Nr 298_5997_17.pdf1423 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5998_17.pdf)Uchwała Nr 298_5998_17.pdf3450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_5999_17.pdf)Uchwała Nr 298_5999_17.pdf850 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_6000_17.pdf)Uchwała Nr 298_6000_17.pdf4131 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_6001_17.pdf)Uchwała Nr 298_6001_17.pdf431 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_6002_17.pdf)Uchwała Nr 298_6002_17.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 298_6003_17.pdf)Uchwała Nr 298_6003_17.pdf296 kB