http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Posiedzenie Nr 305 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 maja 2017 r.

[KZ] Robert Kłak

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

305/6127/17

22 maja

w sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

305/6128/17

22 maja

w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/4621/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2015 rok.

305/6129/17

22 maja

w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/4622/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2015 rok.

305/6130/17

22 maja

w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/4623/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2015 rok.

305/6131/17

22 maja

w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/4624/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2015 rok.

305/6132/17

22 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

305/6133/17

22 maja

uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

305/6134/17

22 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

305/6135/17

22 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Księdzu Stanisławowi Słowikowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

305/6136/17

22 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Janowi Kopciowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.  

305/6137/17

22 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

305/6138/17

22 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.