bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 335 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 września 2017 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

335/7198/17

1 września

zmiany Uchwały Nr 324/6864/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

335/7199/17

1 września

zmiany Uchwały Nr 324/6865/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok.

335/7200/17

1 września

pokrycia ujemnego wyniku finansowego Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie za 2016 rok.

335/7201/17

1 września

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie za 2016 rok.

335/7202/17

1 września

przyjęcia założeń oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

335/7203/17

1 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz połączenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

335/7204/17

1 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.