bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 231 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 maja 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie

231/5485/13

10.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

231/5486/13

10.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

231/5487/13

10.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

231/5488/13

10.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

231/5489/13

10.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

231/5490/13

10.05.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny mienia ruchomego.

231/5491/13

10.05.2013 r.

udzielenia upoważnienia.