Posiedzenie Nr 43 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 maja 2019 r.

Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

43/1091/19

13.05.2019 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dzieło oraz reprezentowanie i promocję Województwa Podkarpackiego w ramach Inteligentnej Specjalizacji Regionu – lotnictwo i kosmonautyka na zgromadzeniu Ogólnym NEREUS.

43/1092/19

13.05.2019 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.