Posiedzenie Nr 49 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 maja 2019 r.

Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot uchwały- w sprawie:

49/1213/19

30.05.2019 r.

przyjęcia Raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2018 r. i przekazania go pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

49/1214/19

30.05.2019 r.

zawarcia Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.