Posiedzenie Nr 52 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 czerwca 2019 r.

Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

52/1266/19

11.06.2019 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt. I SA/Rz 242/19.

52/1267/19

11.06.2019 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt. I SA/Rz 237/19.