Posiedzenie Nr 56 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 czerwca 2019 r.

Numer Uchwały:

Data posiedzenia:

Przedmiot - w sprawie:

56/1390/19

24.06.2019 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

56/1391/19

24.06.2019 r.

wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na interpretację podatkową.

56/1392/19

24.06.2019 r.

zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku.

56/1393/19

24.06.2019 r.

przyjęcia projektu Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.