Posiedzenie Nr 58 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 1 lipca 2019 r.

Podczas posiedzenia nie podjęto uchwał.