bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 237 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 4 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

237/5622/13

04.06.2013 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

237/5623/13

04.06.2013 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

237/5624/13

04.06.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu.

237/5625/13

04.06.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu.

237/5626/13

04.06.2013 r.

zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu.

237/5627/13

04.06.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

237/5628/13

04.06.2013 r.

zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

237/5629/13

04.06.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego rozliczania kosztów administracji i zarządzania projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego TARR S.A.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

237/5630/13

04.06.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

237/5631/13

04.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 86/1926/11 z dnia  18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

237/5632/13

04.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

237/5633/13

04.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

237/5634/13

04.06.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

237/5635/13

04.06.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

237/5636/13

04.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

237/5637/13

04.06.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

237/5638/13

04.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny.

237/5639/13

04.06.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

237/5640/13

04.06.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

237/5641/13

04.06.2013 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o pow. 13,50 m2 w budynku technicznym położonym w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.

237/5642/13

04.06.2013 r.

przeznaczenia środków pochodzących ze sprzedaży zakładowego obiektu socjalnego w Wilczej Woli.

237/5643/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

237/5644/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk i 178 pk.

237/5645/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Hyżnieńsko - Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5646/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5647/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5648/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5649/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5650/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Sokołowsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5651/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5652/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5653/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5654/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

237/5655/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

237/5656/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.

237/5657/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

237/5658/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

237/5659/13

04.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Boguchwała.