bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 240 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 czerwca 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

240/5752/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

240/5753/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

240/5754/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa  w latach 2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

240/5755/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa  w latach 2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

240/5756/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa  w latach 2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

240/5757/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

240/5758/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.

240/5759/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.

240/5760/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

240/5761/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

240/5762/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.

240/5763/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.

240/5764/13

13.06.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

Element Selection