bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 243 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 20 czerwca 2013 r.

         

Numer uchwały 

Data posiedzenia 

 Przedmiot uchwały - w sprawie

243/5856/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/III.16/114/10/U/69/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5857/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/I.46/46/10/U/7/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5858/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/III.35/133/10/U/73/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5859/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/I.30/30/10/U/22/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5860/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/II.37/97/10/U/52/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5861/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/II.32/92/10/U/47/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5862/13

20.06.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy  Nr 8.2.2/I.47/47/10/U/11/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

243/5863/13

20.06.2013 r.

przyjęcia stanowiska.

243/5864/13

20.06.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

243/5865/13

20.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 198/4609/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

243/5866/13

20.06.2013 r.

wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wszczepcie kontroli doraźnej.