bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 258 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

258/6315/13

19.08.2013 r.

odwołania dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

258/6316/13

19.08.2013 r.

powołania dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

258/6317/13

19.08.2013 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

258/6318/13

19.08.2013 r.

zmiany składu Zespołu Koordynującego ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego.

258/6319/13

19.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Gać w roku 2013 pomocy finansowej.

258/6320/13

19.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

258/6321/13

19.08.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.