bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 260 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 22 sierpnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie 

260/6348/13

22.08.2013 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – nabór 2013.

260/6349/13

22.08.2013 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – nabór 2013.

260/6350/13

22.08.2013 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – nabór sierpień 2013.

260/6351/13

22.08.2013 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – nabór sierpień 2013.

260/6352/13

22.08.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

260/6353/13

22.08.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

260/6354/13

22.08.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

260/6355/13

22.08.2013 r.

rozwiązania stosunku pracy dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

260/6356/13

22.08.2013 r.

ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

260/6357/13

22.08.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

260/6358/13

22.08.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Mistrzostw Polski AZS w tenisie stołowym.

260/6359/13

22.08.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas XXIV Nocnego Biegu Ulicznego Solidarności.