bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 269 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13 września 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

269/6527/13

13.09.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

269/6528/13

13.09.2013 r.

przyjęcia wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020.

269/6529/13

13.09.2013 r.

wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

269/6530/13

13.09.2013 r.

zmiany uchwały Nr 210/4934/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2013 r.

269/6531/13

13.09.2013 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

269/6532/13

13.09.2013 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina.

269/6533/13

13.09.2013 r.

zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

269/6534/13

13.09.2013 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

269/6535/13

13.09.2013 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

269/6536/13

13.09.2013 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych przez Fundację Bieszczadzką podczas występów Zespołu Tańca Ludowego „Bandanki” w Rzymie.

269/6537/13

13.09.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Finału Mistrzostw Europy „Speedway European Championships” na żużlu.

269/6538/13

13.09.2013 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

269/6539/13

13.09.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

269/6540/13

13.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

269/6541/13

13.09.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

269/6542/13

13.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.

269/6543/13

13.09.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

269/6544/13

13.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

269/6545/13

13.09.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.