bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 279 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 15 października 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

279/6750/13

15.10.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

279/6751/13

15.10.2013 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/II.18/78/10/U/48/10 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

279/6752/13

15.10.2013 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne użyczenie praw autorskich w zakresie korzystania z kursów e-learningowych oraz programów diagnostycznych.

279/6753/13

15.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

279/6754/13

15.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

279/6755/13

15.10.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny merytorycznej wniosków  o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. ”Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” zmienioną uchwałą Nr 277/6700/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2013 r.

279/6756/13

15.10.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego  w zakresie kultury.

279/6757/13

15.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

279/6758/13

15.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

279/6759/13

15.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

279/6760/13

15.10.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.

279/6761/13

15.10.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

279/6762/13

15.10.2013 r.

rozwiązania umowy.

279/6763/13

15.10.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” Spółka Akcyjna w likwidacji.

279/6764/13

15.10.2013 r.

zmiany uchwały Nr 156/3741/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Podkarpackiego.

279/6765/13

15.10.2013 r.

przyjęcia projektu 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

279/6766/13

15.10.2013 r.

uchylenia uchwały nr 279/6765/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 października 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu 5-letniego planu rozwoju Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

279/6767/13

15.10.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

279/6768/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

279/6769/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

279/6770/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jarocin.

279/6771/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kańczuga.

279/6772/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji: Przemyśl, Ulanów, Laszki, Zaklików i Krzemienna, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000.

279/6773/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Głogów Małopolski oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Głogów Małopolski i Przewrotne.

279/6774/13

15.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

279/6775/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4452/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5440/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

279/6776/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4455/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5441/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą nr 233/5579/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 maja 2013 r.

279/6777/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4454/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5444/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą nr 267/6496/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 września 2013 r.

279/6778/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4453/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5443/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

279/6779/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4456/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5446/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

279/6780/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4457/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5442/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

279/6781/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4458/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5445/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

279/6782/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4451/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5447/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

279/6783/13

15.10.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

279/6784/13

15.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 209/4894/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

279/6785/13

15.10.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

279/6786/13

15.10.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 225/5390/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

279/6787/13

15.10.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji.

279/6788/13

15.10.2013 r.

wyrażenia zgody na wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej realizowanego wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego.

279/6789/13

15.10.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

279/6790/13

15.10.2013 r.

upoważnienia do dokonywania uzgodnień z wykonawcą dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym.

279/6791/13

15.10.2013 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Strzyżów.

279/6792/13

15.10.2013 r.

wyrażenia zgody na realizację zadania budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej realizowanego wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.

279/6793/13

15.10.2013 r.

wyrażenia zgody na realizację zadania budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej realizowanego wspólnie z JST na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku.

279/6794/13

15.10.2013 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

279/6795/13

15.10.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie aneksów do umów najmu pomieszczeń.

279/6796/13

15.10.2013 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/6797/13

15.10.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/6798/13

15.10.2013 r.

udzielenia upoważnienia.

279/6799/13

15.10.2013 r.

ustalenia terminu rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

279/6800/13

15.10.2013 r.

ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/6801/13

15.10.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

279/6802/13

15.10.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności  z umowy o dofinansowanie projektu.

279/6803/13

15.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/6804/13

15.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/6805/13

15.10.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

279/6806/13

15.10.2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 277/6714/13 z dnia  8 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” 2013.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6750_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6750_13.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6751_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6751_13.pdf682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6752_12.zip)Uchwała_Nr_279_6752_12.zip904 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6753_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6753_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6754_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6754_13.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6755_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6755_13.pdf1385 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6756_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6756_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6757_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6757_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6758_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6758_13.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6759_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6759_13.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6760_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6760_13.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6761_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6761_13.pdf471 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6762_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6762_13.pdf764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6763_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6763_13.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6764_13.zip)Uchwała_Nr_279_6764_13.zip4959 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6765_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6765_13.pdf279 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6766_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6766_13.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6767_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6767_13.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6768_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6768_13.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6769_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6769_13.pdf1185 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6770_13.zip)Uchwała_Nr_279_6770_13.zip1543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6771_13.zip)Uchwała_Nr_279_6771_13.zip760 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6772_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6772_13.pdf716 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6773_13.zip)Uchwała_Nr_279_6773_13.zip2163 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6774_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6774_13.pdf797 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6775_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6775_13.pdf1320 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6776_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6776_13.pdf883 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6777_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6777_13.pdf946 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6778_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6778_13.pdf1325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6779_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6779_13.pdf1338 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6780_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6780_13.pdf1321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6781_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6781_13.pdf872 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6782_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6782_13.pdf923 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6783_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6783_13.pdf1247 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6784_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6784_13.pdf834 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6785_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6785_13.pdf2020 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6786_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6786_13.pdf747 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6787_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6787_13.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6788_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6788_13.pdf340 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6789_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6789_13.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6790_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6790_13.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6791_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6791_13.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6792_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6792_13.pdf596 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6793_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6793_13.pdf599 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6794_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6794_13.pdf1409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6795_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6795_13.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6796_13.zip)Uchwała_Nr_279_6796_13.zip2710 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6797_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6797_13.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6798_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6798_13.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6799_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6799_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6800_13.zip)Uchwała_Nr_279_6800_13.zip1793 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6801_13.zip)Uchwała_Nr_279_6801_13.zip1408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6802_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6802_13.pdf489 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6803_13.zip)Uchwała_Nr_279_6803_13.zip1932 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6804_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6804_13.pdf762 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6805_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6805_13.pdf854 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_279_6806_13.pdf)Uchwała_Nr_279_6806_13.pdf427 kB