bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 285 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 25 października 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

285/6852/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6853/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6854/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6855/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6856/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

285/6857/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

285/6858/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

285/6859/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego.

285/6860/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6861/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6862/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6863/13

25.10.2013 r.

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

285/6864/13

25.10.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska - protestu Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

285/6865/13

25.10.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

285/6866/13

25.10.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 198/4609/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

285/6867/13

25.10.2013 r.

zmian w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2013”.