bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 293 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 18 listopada 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

293/7046/13

18.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego wdrożenie Strategii dla Karpat.

293/7047/13

18.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego opracowania i szybkiego wdrożenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

293/7048/13

18.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego.

293/7049/13

18.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.

293/7050/13

18.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

293/7051/13

18.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.