bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 296 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 29 listopada 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

296/7161/13

29.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. (ze zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

296/7162/13

29.11.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska wobec przyjętych przez Sejm RP zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

296/7163/13

29.11.2013 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

296/7164/13

29.11.2013 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

296/7165/13

29.11.2013 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

296/7166/13

29.11.2013 r.

przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.