bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 297 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 3 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

297/7161/13

03.12.2013 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7162/13

03.12.2013 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7163/13

03.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowego projektu zrealizowanego przez Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7164/13

03.12.2013 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania ze środków EFRR lub Budżetu Państwa dla projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej VII działania 7.1 „Rewitalizacja miast” oraz działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7165/13

03.12.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

297/7166/13

03.12.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

297/7167/13

03.12.2013 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz listy wniosków odrzuconych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

297/7168/13

03.12.2013 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014”.

297/7169/13

03.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

297/7170/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6988/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

297/7171/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6993/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

297/7172/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6992/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

297/7173/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6989/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

297/7174/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6987/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

297/7175/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6990/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

297/7176/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 291/6991/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 listopada  2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

297/7177/13

03.12.2013 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

297/7178/13

03.12.2013 r.

przyjęcia darowizny.

297/7179/13

03.12.2013 r.

wskazania przedstawiciela.

297/7180/13

03.12.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

297/7181/13

03.12.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

297/7182/13

03.12.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

297/7183/13

03.12.2013 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

297/7184/13

03.12.2013 r.

przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

297/7185/13

03.12.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 285/6865/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

297/7186/13

03.12.2013 r.

odstąpienia od podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem „Godne Życie dla Dzieci” dotyczącego dotacji na pierwsze wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

297/7187/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4458/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5445/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą nr 279/6781/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r.

297/7188/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4457/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5442/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą nr 279/6780/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r.

297/7189/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4452/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5440/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r. oraz Uchwałą nr 279/6775/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r.

297/7190/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4453/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5443/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r. oraz Uchwałą nr 279/6778/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013r.

297/7191/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4454/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5444/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., Uchwałą nr 267/6496/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 września 2013r. oraz Uchwałą nr 279/6777/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r.

297/7192/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4456/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5446/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r. oraz Uchwałą nr 279/6779/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r.

297/7193/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4451/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5447/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Uchwałą nr 279/6782/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r.

297/7194/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę nr 192/4455/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2013 rok, zmienioną Uchwałą nr 229/5441/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą nr 233/5579/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 maja 2013r. oraz Uchwałą nr 279/6776/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 października 2013 r.

297/7195/13

03.12.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 208/4830/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia  2013 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2013 r.

297/7196/13

03.12.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

297/7197/13

03.12.2013 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dwustronnej.

297/7198/13

03.12.2013 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

297/7199/13

03.12.2013 r.

zabezpieczanie środków finansowych.

297/7200/13

03.12.2013 r.

zatwierdzenia zmian w dokumencie „PRAWA  I OBOWIĄZKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO/ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Projekt „Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla doktorantów”.

297/7201/13

03.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7202/13

03.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada  2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7203/13

03.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 327/6907/10 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

297/7204/13

03.12.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności  z umowy o dofinansowanie projektu.

297/7205/13

03.12.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2014 – 2015.

297/7206/13

03.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

297/7207/13

03.12.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

297/7208/13

03.12.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

297/7209/13

03.12.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

297/7210/13

03.12.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

297/7211/13

03.12.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Mistrzostw Świata U-20 Dywizji IA w hokeju na lodzie.

297/7212/13

03.12.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas X edycji międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo i Ratownictwo w Ruchu Drogowym Transgranicznym Państw Euroregionu Karpackiego” oraz „X Euroregionalnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie”.

297/7213/13

03.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7161_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7161_13.pdf1543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7162_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7162_13.pdf870 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7163_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7163_13.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7164_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7164_13.pdf1056 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7165_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7165_13.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7166_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7166_13.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7167_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7167_13.pdf1442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7168_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7168_13.pdf1117 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7169_13.zip)Uchwała_Nr_297_7169_13.zip1616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7170_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7170_13.pdf1124 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7171_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7171_13.pdf1112 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7172_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7172_13.pdf1149 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7173_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7173_13.pdf1148 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7174_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7174_13.pdf1131 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7175_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7175_13.pdf1004 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7176_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7176_13.pdf1089 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7177_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7177_13.pdf514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7178_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7178_13.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7179_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7179_13.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7180_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7180_13.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7181_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7181_13.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7182_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7182_13.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7183_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7183_13.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7184_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7184_13.pdf533 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7185_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7185_13.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7186_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7186_13.pdf472 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7187_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7187_13.pdf1263 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7188_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7188_13.pdf1247 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7189_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7189_13.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7190_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7190_13.pdf792 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7191_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7191_13.pdf1153 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7192_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7192_13.pdf802 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7193_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7193_13.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7194_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7194_13.pdf839 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7195_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7195_13.pdf3153 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7196_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7196_13.pdf489 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7197_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7197_13.pdf624 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7198_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7198_13.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7199_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7199_13.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7200_13.zip)Uchwała_Nr_297_7200_13.zip3570 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7201_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7201_13.pdf832 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7202_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7202_13.pdf746 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7203_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7203_13.pdf764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7204_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7204_13.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7205_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7205_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7206_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7206_13.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7207_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7207_13.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7208_13.zip)Uchwała_Nr_297_7208_13.zip2324 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7209_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7209_13.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7210_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7210_13.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7211_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7211_13.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7212_13.pdf)Uchwała_Nr_297_7212_13.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_297_7213_13.zip)Uchwała_Nr_297_7213_13.zip15568 kB