bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 298 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 9 grudnia 2013 r.

 

 Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

298/7214/13

09.12.2013 r.

odwołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

298/7215/13

09.12.2013 r.

odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

298/7216/13

09.12.2013 r.

odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

298/7217/13

09.12.2013 r.

powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

298/7218/13

09.12.2013 r.

powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

298/7219/13

09.12.2013 r.

powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

298/7220/13

09.12.2013 r.

odwołania dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

298/7221/13

09.12.2013 r.

zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

298/7222/13

09.12.2013 r.

zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na 2014 rok.

298/7223/13

09.12.2013 r.

zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014.

298/7224/13

09.12.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.

298/7225/13

09.12.2013 r.

przystąpienia do Porozumienia.

298/7226/13

09.12.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o pow.  50 m2 przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie.

298/7227/13

09.12.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego finansowania zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy realizujących projekty systemowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

298/7228/13

09.12.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

298/7229/13

09.12.2013 r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2014 r.