bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 300 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

300/7283/13

12.12.2013 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

300/7284/13

12.12.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

300/7285/13

12.12.2013 r.

przyjęcia stanowiska w sprawie wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

300/7286/13

12.12.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

300/7287/13

12.12.2013 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

300/7288/13

12.12.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata  2014-2015.

300/7289/13

12.12.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

300/7290/13

12.12.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

300/7291/13

12.12.2013 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025.