bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 314 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 stycznia 2014 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie

314/7515/14

24.01.2014 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał  w sprawach zmian uchwał w sprawach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

314/7516/14

24.01.2014 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie  z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt. I SA/Rz 953/13.

314/7517/14

24.01.2014 r.

zaopiniowania wniosku Starosty Rzeszowskiego o poszerzenie SSE Euro-Park Mielec.

314/7518/14

24.01.2014 r.

zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków  o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór 2013.

314/7519/14

24.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy  o lasach.

314/7520/14

24.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawach zmian uchwał w sprawach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

314/7521/14

24.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  

314/7522/14

24.01.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych  w Przemyślu.