bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych prowadzonych w związku z opracowaniem projektu„Programuaktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność.”

 

Inne biuletyny