bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konsultacje Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego

Konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu  „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność”

Inne biuletyny