bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

II Konkurs Green Velo 2017 - rozstrzygnięcie

WYNIKI II NABORU W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 ROKU

Konkurs Green Velo 2017

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2017 ROKU

Konkurs ofert 2016 rozstrzygnięty

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o dofinansowaniu zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2013 roku.
W ramach konkursu można składać oferty na realizacją zadania w okresie 01 czerwca do 30 listopada 2013 roku. Termin składania ofert mija 24 kwietnia 2013 roku – decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.