bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr 303/6098/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2017 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Przedmiotem konsultacji jest zmiana Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośći pożytku publicznego na rok 2017

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/527/16 z dnia 28 listopada 2016 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Załączniki:
Pobierz plik (Program współpracy na rok 2017.pdf)Program współpracy na rok 20178296 kB

Konsultacje Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 222/4506/16 z dnia 11 października 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2017.

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVI/284/15 z dnia 30 listopada 2015 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Inne biuletyny