http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośći pożytku publicznego na rok 2017 oraz sprawozdanie z realizacji Programu

|
[KZ] Bogumił Drzał

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/527/16 z dnia 28 listopada 2016 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"