Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych