Uchwała Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach