bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostawa artykułów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Termin składania ofert upływa 06.11.2014 r. o godz. 10:00

znak sprawy: OR-IV.272.2.64.2014