bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Wykonanie, umieszczenie nadruku oraz dostawa artykułów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Numer ogłoszenia: 86852–2013;

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04.03.2013 r.

Termin składania i otwarcia ofert: 14.03.2013 r.